.

Начало

Филтриране по

Best Sellers

Активни филтри

186,00 лв.

Цялолицева маска с едно гнездо, поликарбонатен визьор,  Dräger X-plore® 6530

266,20 лв.

Цялолицева маска с поликарбонатен визьор, с две гнезда за поставяне на газови, прахови филтри и предфилтри, както и на комбинирани филтри, р-р: М

EN 136:1998

Изчерпана наличност.

190,00 лв.

Цялолицева маска с две гнезда, поликарбонатен визьор,  Dräger X-plore® 5500

266,20 лв.

Цялолицева маска с поликарбонатен визьор, с две гнезда за поставяне на газови, прахови филтри и предфилтри, както и на комбинирани филтри, р-р: L.

EN 136:1998

655,20 лв.

Спасителна качулка Parat 7500 ABEK CO – P3 single-pack 

Филтриращо средство с лицева част (качулка) тип Parat 7500 за защита на дихателните органи от токсични газове - въглероден окис,  хлор, сероводород, циановодород, серен диоксид, циклохексан и амоняк не по-малко от 15 минути при концентрация на тестващия газ 2500 мл/м3 и при стандартни условия (въздушен поток от 30 л/мин, 70 % относителна влажност, температура 20°С) и защита при висока концентрация на сероводород (10000 мл/м3) минимум 5 минути. Капацитет на филтъра за прах и частици: клас Р3. Parat 4720 е сертифицирана съгласно стандарт DIN 58647-7 за защитни филтърни апарати, филтърът е допълнително тестван съгласно стандарт БДС EN 14387 (за филтри за газ и комбинирани филтри). Доставя се в мека опаковка.

Контролирайте поверителността си